Privacyverklaring I MAKE-UP Laatst bijgewerkt op 1 september 2018

 

https://imake-up.nl

info@imake-up.nl

 

Algemeen

I MAKE-UP hecht veel waarde aan het respecteren van jouw privacy. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens die je met ons deelt veilig bij ons zijn en dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op via info@imake-up.nl

 

Contactformulier

Als je contact met ons op wil nemen, voor meer informatie of het maken van een afspraak, dan kun je dat doen via telefoon, e-mail of het contactformulier op onze website. Wij vragen je je naam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen. In het open veld kunt je een vraag stellen. Wij nemen naar aanleiding van je bericht contact met je op. Wij bewaren de ingevulde gegevens zolang dat nodig is voor onze dienstverlening aan jou.

 

Persoongegevens

Voor de correcte uitvoering van onze dienstverlening nemen wij jouw persoonlijke gegevens op in een cliëntdossier. Deze persoonlijke gegevens nemen we door via een Informed Consent formulier, dat jij voor akkoord tekent voor we starten met de eerste behandeling. Wij slaan deze gegevens op in jouw dossier en bewaren deze zolang je cliënt bent van I MAKE-UP. Wij doen dit om onze dienstverlening aan jou te optimaliseren.

 

Beeldmateriaal

Voor de correcte uitvoering van onze dienstverlening nemen wij voor, evt. tijdens en na de behandeling foto’s van het te behandelen/behandelde gebied. Ook maken wij een portretfoto. Wij slaan deze beelden op in jouw dossier bij je persoonlijke gegevens en bewaren deze zolang je cliënt bent van I MAKE-UP. Deze beelden dienen uitsluitend om onze dienstverlening aan jou te optimaliseren. Wij publiceren nooit beeldmateriaal zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Als wij gebruik willen maken van beeldmateriaal met jouw beeltenis, bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden, onder meer op social media, vragen wij je hiervoor toestemming en vragen wij je hiervoor te tekenen (dit is onderdeel van het Informed Consent). We publiceren uitsluitend geanonimiseerd beeldmateriaal, d.w.z.: close-up beelden van het te behandelen of behandelde gebied en zonder vermelding van jouw naam.

 

Delen van persoonsgegevens en beelden met derden

I MAKE-UP verkoopt of verstrekt jouw gegevens of foto’s met jouw beeltenis niet aan derden

 

Social Media

I MAKE-UP  maakt gebruik van de social media kanalen Instagram en Facebook. De meeste social media kanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Om te weten wat deze social media kanalen met persoonsgegevens doen, kun je hier de privacyverklaringen van Facebook en Instagram inzien.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

I MAKE-UP gebruikt alleen functionele en analytische cookies, zoals van Google Analytics, die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het privacybeleid van Google Analytics vind je hier.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

I MAKE-UP neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@imake-up.nl

 

Je rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door I MAKE-UP en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@imake-up.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.

 

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen met het uitvoeren van je rechten, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In deze link: Autoriteit Persoonsgegevens contact lees je hoe je dit moet doen.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. Wij raden je daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven te raadplegen om zeker te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Contact

Heb je vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Dan kun je contact met ons opnemen via info@imake-up.nl

I MAKE-UP 1 september 2018